Yazı İşleri Müdürü

Mehmet Demirel

Şef

Muaviye Erozan

Bilgisayar İşletmeni

Gürsel Akıncı

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet Şensoy

Teknisyen

Serdar Akay

Şef

Sevil Mumcu

Hizmetli (Ş)

İsmail Tokatlıoğlu

Hizmetli

Yadigar Dirik