EK-1 FORM

BİRİMİ: Yazı İşleri Müdürlüğü

GÖREV ÜNVANI ve TANIMLARI

ADI-SOYADI

UNVANI

Yazı İşleri Müdürü

Mehmet DEMİREL

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Görevlisi

Muaviye EROZAN

Şef V.

Yazı İşleri Görevlisi

Serdar AKAY

Teknisyen

Yazı İşleri Görevlisi

Gürsel AKINCI

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri Görevlisi

Mehmet ŞENSOY

Bilgisayar İşletmeni

İç Kontrol Temsilcisi

Muaviye EROZAN

Bilgisayar İşletmeni

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ali Kemal ÖRDEK

Bilgisayar İşletmeni

Dağıtıcı

İsmail TOKATLIOĞLU

Yardımcı Hizmetli

Dağıtıcı

Yadigar DİRİK

Yardımcı Hizmetli

Etiket: Görev Tanımları