Resmi Mühür Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Girişmcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversirtesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları Ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 

Etiket: Yönetmelikler